Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może domagać się ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Leszek Kukawski        04 lutego 2016        Komentarze (3)

Postanowiłem  zrobić sobie przerwę w omawianiu procedur restrukturyzacyjnych i poruszyć temat z jakim coraz częściej zwracają się do mnie Klienci tj. tematem upadłości konsumenckiej w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Stawiane mi pytania sprowadzają się w gruncie do pytania:

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może domagać się ogłoszenie w stosunku do niej upadłości konsumenckiej?

Nim odpowiem na to pytanie pragnę poinformować czytelników bloga, iż tym postem otwieram wpisy poświęcone upadłości konsumenckiej.

A teraz ad rem.

Odpowiedzi na te pytanie należy szukać w treści art. 8 Prawa upadłościowego, w świetle którego wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z CEIDG nie upłynął rok.

Powyższe oznacza, że po upływie jednego roku, od dnia wykreślenia osoby fizycznej z CEIDG nie jest możliwe ogłoszenie względem tej osoby upadłości przedsiębiorcy, tym samym otwiera się możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Inaczej mówiąc można ogłosić upadłość konsumencką  osób fizycznych, które były, ale już nie są przedsiębiorcami, po upływie roku od wyrejestrowania działalności z CEIDG. Z taki wnioskiem może wystąpić zarówno dłużnik jak i wierzyciel. Przy czym nie ma znaczenia czy zadłużenia takiej osoby powstało w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  czy też nie.

Wspomniane  zasady odnoszą się do:

  1. przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek,
  2. wspólników spółek jawnych i partnerskich,
  3. komplementariuszy w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych,
  4. komandytariuszy i akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiadających jak komplementariusze,
  5. osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność zawodową (tzw. wolne zawody.

Zapraszam do następnego postu, który będzie dot. odpowiedzi na pytanie czy warto przeczekać rok z wnioskiem o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy aby po następnie móc skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Karolina Rokicka | Zakończenie działalności firmy Luty 4, 2016 o 15:21

Panie Mecenasie, nie do końca zgadzam się z Pana interpretacją dot. przepisu art. 8 p.u.n. Czy nie uważa Pan, że art. 8 zakreśla raczej roczny termin wierzycielowi, który w tym czasie może złożyć wniosek o upadłość konsumencką swojego dłużnika, zaś po upływie roku od dnia wykreślenia dłużnika z CEIDG traci to uprawnienie?
Byłam ostatnio na konferencji dot. upadłości konsumenckiej (podsumowanie projektu szansadwazero.pl) i muszę przyznać, że art. 8 p.u.n. wywołał tam spore dyskusje. Niemniej, dotyczyły one przede wszystkim tego, czy wierzycielowi opłaca się składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika, skoro w tym postępowaniu nacisk kładzie się na oddłużenie dłużnika, a dopiero w drugiej kolejności – na zaspokojenie wierzyciela.

Odpowiedz

Leszek Kukawski Luty 4, 2016 o 15:55

Dla potrzeb postu pozwoliłem sobie na skrót myślowy aby dla osób niezajmujących się prawem nie wprowadzać zbytniego zamieszania. Wystarczy, że ustawodawca wykazał się znów niechlujnością. Moim zdaniem wierzyciel nie traci uprawnienia. Inaczej będzie ono realizowane. W okresie roku po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej będzie mógł on złożyć wniosek w trybie art. 8, z wyłączeniem możliwości ustalenia planu spłat i oddłużenia zaś po upływie tego roku składa wniosek w trybie art. 491/2 ust. 5 i wtedy nie ma wskazanych wcześniej wyłączeń. Tak na marginesie jestem przeciwnikiem aktualnego brzmienia art. 8 w zakresie odesłania do upadłości konsumenckiej. W pewnym sensie jest to nagradzanie nierzetelności. Pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Rokicka | Zakończenie działalności firmy Luty 4, 2016 o 15:57

Bardzo dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam również

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: